Wat doen wij?

methetnet ontwikkelt producten en diensten voor eigenaren van kritieke infrastructuur. methetnet is overtuigd dat een duurzaam toekomstbestendig energie- en grondstoffen systeem om een gemeenschappelijk efficient beheerde infrastructuur vraagt. Hier wil methetnet aan bijdragen. Dit doet het met oplossingen die de onderhoudskosten verlagen, inzicht in de infrastructuur verhoogd en het gebruik van de capaciteit optimaliseert. 

Lees verder

Infrastructuren

methetnet richt zich op vier gemeenschappelijke kritieke infrastructuren. Elke infrastructuur kent zijn eigen uitdagingen. Waar het gasnet langzaam zal worden afgebouwd zal het warmtenet juist uitgebreid moeten worden om een volledig duurzame samenleving te realiseren. Daarnaast zal de rol van het elektriciteitsnet grootschalig veranderen. Willen wij als samenleving voorkomen dat de kosten hiervan drastisch omhoog lopen dan moeten wij open staan voor slimme manieren om deze netten te beheren. Daar gaat methetnet voor.

Elektriciteit

Gas

Warmte

Water

Producten

methetnet ontwikkeld oplossingen voor specifieke problemen. Het ontsluit data waar dat voorheen nog handmatig gebeurd door middel van sensoren, het voert voorspellend onderhoud uit ipv periodiek onderhoud en het integreert deze inzichten in bestaande monitoringssystemen.

Sensoren

methetnet ontwikkelt eigen sensoren die eigenaren van kritieke infrastructuur in staat stelt hun inzicht in de netten te vergroten, onderhoudskosten te verlagen en de levensduur van haar assets te verhogen. Momenteel heeft methetnet een sensor voor het gasnet ontwikkeld en een voor warmtenetten. Voor meer informatie neem contact op.

Data analyse

Op basis van data uit de methetnet sensoren of uit bestaande datastromen voert methetnet analyses uit. Hiermee kan voorspeld worden wanneer onderhoud gepleegd moet worden (predictive maintenance) aan de netten. methetnet ontwikkeld hiervoor overzichtelijke dashboards met automatische rapportages en alarmen. Voor de twee ontwikkelde sensoren heeft methetnet een dergelijke online omgeving ontwikkeld.

Systeemintegratie

Waar nodig integreert methetnet de data met bestaande systemen. Zo kan de data van de sensoren bijvoorbeeld gebruikt worden in de bestaande GIS,  dstributie-, onderhouds-  of werkorder managementsystemen. Voor de twee ontwikkelde sensoren heeft methetnet ook de ruwe datastroom geoptimaliseerd voor bestaande systemen.

Waarom methetnet?

methetnet snapt de uitdagingen waarmee eigenaren van kritieke infrastructuur te maken hebben. Wij komen voort uit de wereld van infra beheerders. Wij ontwikkelen snel vanuit een gezamenlijk gedefinieerde probleemstelling een oplossing. Daar zijn we goed in. Wij kunnen onze ontwikkelde producten goed beheren en kunnen snel klant specifieke aanpassingen maken. methetnet is er voor de lange termijn en wil als enabler voor haar klanten bijdragen aan een duurzame energiesysteem tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Deze instellingen gingen u voor

Samenwerken?